fbpx

Caj och Rich pratar om musik del 1 / Music talk with Caj and Rich part 1

Denna episod är på engelska / This episode is in English

Caj har jobbat på många radiostation genom åren, men har också jobbat med musik. Rich har jobbat med musik runt om i världen och har stött på både framgångar och motgångar. Dom hittade varandra på twitter 2016 och hösten 2018 startades ett samarbete och som mål var att slutföra åtminstone en skiva, men det har blivit 3 Ep:n och ett antal singlar genom de senaste två åren.

Möte Caj Rosenqvist, född och uppvuxen i Finland, men bosatt i Edsbro sen några år tillbaka, samt Rich Evans född och uppväxt i England, men har jobbat med musik på flera ställen i USA och Japan. Tillsammans driver dom musikbolaget Crystal Pier Records.

Caj has worked on many radio stations over the years, but has also worked with music. Rich has worked with music around the world and has encountered both successes and setbacks. They found each other on twitter in 2016 and in the autumn of 2018 a collaboration was started and the goal was to complete at least one album, but there have been 3 EPs and a number of singles over the past two years.

Meet Caj Rosenqvist, born and raised in Finland, but living in Edsbro/Sweden since a few years and Rich Evans born and raised in England, but has worked with music in several places in the US and Japan. Together they run the music company Crystal Pier Records.

Kommentera