fbpx

Bino Drummond informerar

Hur jobbar kommunen med frågor angående Covid-19 viruset och även i allmänhet vid krissituationer. Bino Drummond (M) informerar om var vi hittar information och hur ska du och jag hantera allt vad som pågår nu under situationen med Coronaviruset.

Intervjun gjordes 2020-03-18 med Janne Westerlund och Emma Franzén

Lämna ett svar